Загрузка
X

АналитикаЮлия Гюлоян: «Присвоение и уничтожение культурного и духовного наследия армянского народа и неоосманская политика Турции: вызовы и угрозы»

Одним из явных проявлений политики неоосманизма Турецкой Республики на современном этапе является продолжение политики присвоения и уничтожения культурного, исторического и духовного наследия армянского народа. Политики, которую на протяжении всего времени проводили турецкие правительства – будь то султанская, младотурецкая или кемалисткая. Она приняла особенно ужасающие формы в годы геноцида армянского народа в 1894-1923 годах совершенного турецкими правительствами в Западной Армении,...
Читать
Аналитика


Армен Тер-Саркисян: «Армянский Вопрос и неоосманская политика Турции: вызовы и угрозы»

Проводимая ныне неоосманская политика Турецкой Республики, по сути, есть повторение политики Османской империи и Турецкой Республики 1894-1923 гг., и тем самым является крайне опасной политикой, таящей угрозы и вызовы как для народов, проживающих в самой Турецкой Республике, так и для стран и народов ближневосточного региона. Османская империя известна в истории как всеобщая тюрьма народов. Тем самым,  на протяжении столетий Османская империя воспрепятствовала свободе, возможности...
Читать
Аналитика


Ներսէն՝ մասնատուած, դուրսէն՝ մեկուսացուած

Մինչ Հայաստան ներքնապէս տարուած էր ինքնախարազանման մոլուցքով, անդին կառուցուածքային աշխարհին մէջ տեղի կ'ունենային այնքան արագ աշխարհաքաղաքական փոփոխութիւններ, որոնք կը միտէին ձեւաւորել տարածաշրջանային նոր կառուցուածք մը հետագայ տարիներուն համար: Արեւմտեան պատժամիջոցներէն ձերբազատած Իրանն ու Արեւմուտքին հակադրուելու մղումներով տարուած Թուրքիան, իրենց հայեացքները ուղղած են դէպի Մոսկուա, իսկ նախագահ Փութին առիթէն օգտուելով, վստահաբար պիտի չանտեսեր հրամցուած հնարաւորութիւնը թուլացնելու համար իր...
Читать
Аналитика


Николай Багдасарян: «Задержание Алека Енигомшяна – незаконно»

Ара-Александр Ваграмович Комшуян (Алек Енигомшян) родился 6 февраля 1955 года в Бейруте. В конце 70-ых годов присоединился к Армянской секретной армии освобождения Армении (АСАЛА), был действующим активным членом  АСАЛА до середины 1982 года. 3 октября 1980 года в одной из гостиниц Женевы, в ходе военной операции, он теряет зрение и левую руку – вследствие преждевременного взрыва боеприпаса. С 1995 года Алек Енигомшян проживает в Ереване. Он возглавляет общественную...
Читать
Аналитика