ՀԲԸՄ-ՀԵԸ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԱՆԹԻԼԻԱՍ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄԻ ՆՈՐ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻ ԲԱՑՈՒՄԸ
Загрузка
X


ՀԲԸՄ-ՀԵԸ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԱՆԹԻԼԻԱՍ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄԻ ՆՈՐ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻ ԲԱՑՈՒՄԸ

События / 24.10.2017

Հոկտեմբերը ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիաս սկաուտական շարժումի վերամուտն է: Շաբաթ, 21 Հոկտեմբեր 2017, ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան կեդրոնին  մէջ, ի  ներկայութիւն ՀԵԸ-ի  Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետին եւ անդամներու,ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի եւ ՀԵԸ  Անդրանիկ Սեւանի  Գործադիր եւ սկաուտական ծնողաց վարչութիւններուն,SDL–ի եւ AEL-ի ներկայացուցիչներու, ՀԵԸ-ի զանազան  միաւորներու վարչութիւններու, միութենականներու, ծնողներու եւ  հիւրերու տեղի ունեցաւ ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիաս սկաուտական շարժումի նոր տարեշրջանի  բացումը:

Ներկաները  շրջափակին մէջ կը տեսնէին բացման  հանդիսութեան  առիթով, ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիաս սկաուտական շարժումին պատրաստած  կայմը, որուն վրայ կը  ծածանէին Լիբանանի, Հայաստանի, ՀԲԸՄ-ի, ՀԵԸ-ի, SDL-ի եւ AEL-ի  դրօշները:

Նախքան  հանդիսաւոր  բացումը, տեղի ունեցաւ փոխանցումներու արարողութիւն: 22 թիթեռներէն  տասնմէկըը միացան արծուիկական խումբին, մնացեալ տասնմէկը՝ գայլիկականին:  Ինը  արծուիկներ  անցան արենուշներու  շարքերը, իսկ  ութը արենուշներ անցան  քառավելներուն: Մէկ սկաուտ միացաւ երէցական խումբին:

Փոխանցումները աւարտելէ ետք ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի սկաուտական բոլոր խումբերը, իրենց խմբապետներուն  գլխաւորութեամբ եւ  ՀԵԸ Անդրանիկ փողերախումբին առաջնորդութեամբ, Լիբանանի, Հայաստանի, ՀԲԸՄ-ի եւ ՀԵԸ-ի դրօշներով, ՀԲԸՄ-ի Պօղոս Կարմիրեան վարժարանէն  տողանցեցին դէպի  ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան կեդրոնի  շրջափակը:

Լիբանանի, Հայաստանի, ՀԲԸՄ-ի եւ ՀԵԸ-ի  քայլերգներուն յոտնկայս ունկնդրութենէն  ետք, երէցական խումբի անդամ՝ Աւօ Տաքեսեան,  քառավել՝ Մարինա  Մելքոնեան (հայերէն)  եւ երէցական խումբի փոխխմբապետ Սեւակ  Հաճեքեան (արաբերէն) բարի  գալուստ մաղթեցին ներկաներուն խոստանալով իրենց   լաւագոյնը  կատարել  յանուն ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի եւ  ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի   յաջողութեան:

ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի Գործադիր Վարչութեան ատենապետ  եղբ. Գրիգոր  Քեշիշեան փոխանցեց վարչութեան խօսքը, ուրախութեամբ   շեշտելով, թէ  այսօր  կը  հնձենք ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի  ղեկավարութեան տարիներ առաջ ցանած  հունտերը:

Տիկին  Լենա Իւրնեշլեան-Գարակէօզեան (Ասոսիասիոն Էքլերէոզ տիւ Լիպան-AEL) եւ Ռամզի Ռէյիս (Սքութ տիւ Լիպան -Լեռնալիբանան թիւ  2 բաժնի  քոմիսէր), յաջորդաբար փոխանցեցին իրենց սրտի խօսքը: Անոնք շեշտեցին սկաուտական կեանքի սկզբունքները  , միաժամանակ գնահատեցին Լիբանանի սկաուտական քարտէսին վրայ ՀԵԸ Անդրանիկ  Անթիլիաս սկաուտական  շարժումի իրագործումները:

Ապա տեղի ունեցաւ խմբապետական  փոխանցումներու արարողութիւնը.

Քոյր Արաքս Չերչեան՝ թիթեռական խումբի խմբապետուհի

Քոյր Լէա Ինքնատոսեան՝  գայլիկական  խումբի  խմբապետուհի (աքելա)

Քոյր Անճելիքա Այվազեան՝  արենուշական խումբի խմբապետուհի

Եղբայր  Ռաֆֆի Խաչատուրեան՝  երէցական խումբի խմբապետ

Խմբապետական  փոխանցումներուն յաջորդեցին  փոխխմբապետական  փոխանցումները.

Քոյր Լորէն Աբրահամեան եւ քոյր Նաթալի Թաքեճեան՝ քառավելական խումբի փոխխմբապետուհիներ

Քոյր Արեւ Սեֆերեան եւ  Կասիա Պոյաճեան՝ արենուշական  փոխխմբապետուհիներ

Քոյր Հերա Մազլումեան  եւ Սելին Քիսոյեան՝ արծուիկական խումբի փոխխմբապետուհիներ

Քոյր  Վանա Արսլանեան ՝  թիթեռներու  փոխխմբապետուհի

Քոյր  Նարին Թեմպելեան՝  գայլիկներու փոխխմբապետուհի

Եղբայր Սեւակ Մաւելեան՝ սկաուտներու փոխխմբապետ

Եղբայր Սեւակ Հաճեքեան եւ Կարպիս  Սերչեան՝  երէցներու փոխխմբապետ

Այս առիթով  նշուեցաւ, թէ  ՀԵԸ  Անդրանիկ Անթիլիասի սկաուտական  բոլոր խումբերը պիտի ունենան օգնականներ.

Լորի  Քելեշեան՝ արենուշական

Մեղրի Տաքեսեան՝  գայլիկական

Էմիլի Մելքիսեթեան՝  արծուիկական

Սարին Քեշիշեան՝ թիթեռական

Ալեքս Մանուկեան՝ սկաուտական

ՀԵԸ-ի Կեդրոնական  Վարչութեան ատենապետ Վիգէն Չերչեան շնորհաւորեց ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիաս սկաուտական  շարժումի  խմբապետական   եւ սկաուտական բոլոր կազմերը, սկաուտական ծնողաց վարչութեան անդամ-անդամուհիները իրենց  գնահատելի եւ հետեւողական աշխատանքին համար,նոյնպէս ալ սկաուտական փոխանցումները, մաղթելով  նորանոր յաջողութիւններ:

2016-2017 սկաուտական տարեշրջանի ամառնային բանակումին տիպարներ՝  Սարգիս Նաճարեան(գայլիկ), Փաթիլ Մաւլեան (արծուիկ), Զօհրապ Աբրահամեան( սկաուտ), Արին Փօլատեան(արենուշ), Մարինա Մելքոնեան (քառավել), Փիթըր  Յովսէփեան(երէց) հրաւիրուեցան  վար  առնելու սկաուտական կայմին  վրայ  ծածանող  Լիբանանի, Հայաստանի, ՀԲԸՄ-ի , ՀԵԸ-ի, SDL-ի եւ AEL-ի դրօշները:

Հանդիսութեան աւարտին,Մարինա Մելքոնեան  շնորհաւորեց բոլոր փոխանցումները եւ  յատուկ   շնորհակալութիւն յայտնեց   ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութեան, ՀԵԸ  Անդրանիկ Անթիլիասի Գործադիր Վարչութեան, սկաուտական ծնողաց վարչութեան, բոլոր այն անհատներուն եւ հաստատութիւններուն որոնք սատար կը հանդիսանան ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի աշխատանքներուն:

ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիաս սկաուտական   նոր տարեշրջանի բացումը աւարտեցաւ  ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի  սկաուտական ծնողաց  վարչութեան   պատրաստած ճոխ  հիւրասիրութեամբ:

ՀԵԸ-Ի ՄԱՄԼՈՅ  ԵՒ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ  ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ