Рубрики » Страница 70
Загрузка
X

РубрикиԶՈՐԱՎԱՐ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ԿՈՉԸ

Մենք կեցած ենք, հայ տառապած ժողովուրդ, հայկական պատմության այնպիսի փոթորկուն էջի վրա, ուր մեր ժողովուրդը կապրի կամ իր վերջին օրերը և կամ կգտնվի վաղվան ազատության նախօրյակին: Վայկյանը, ներկա օրերը մեզ չեն ցուցներ միջին ճանապարհ: Վաղվան պատասխանը հայ ժողովրդին պիտի լինի այո կամ ոչ: Իմ խոսքս կուղղեմ այն բոլոր մարդոց, որոնք խոր գիտակցություն ունին հայ ժողովրդի լայնածավալ տառապանքին, որոնք ունին մարդասիրական սիրտ, ամեն ազգե, ըլլան անոնք հույն, եզիդի, ասորի, քյուրդ, իսլամ կամ ոչ իսլամ, որոնք ենթակա...
Читать
Архив


ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿԸ ԶՈՐԱՎԱՐ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ՄԱՍԻՆ

Իմ սերունդը Անդրանիկի մասին շատ քիչ բան գիտե, չասելու համար՝ համարյա բան չգիտի։ Սրա համար կարելի էր ամոթից գետինը մտնել, որովհետև Անդրանիկի մասին բան չիմանալը հավասար է իր ժողովրդի նորագույն պատմությանը անգետ լինելուն։ Բայց ամոթից գետին պիտի մտնենք ոչ թե մենք, որ մի ամբողջ սերունդ ենք, այլ նրանք, որոնց վզին է ընկնում մեր այս անգիտության պատրելի, բայց անքավելի մեղքը... Եվ թվում է, թե հասել է ժամանակը, որպեսզի այսօր մեկ լվանանք մեր ամոթանքը,- այս է հատկապես մեր սերնդի մարդկանց առաջին ճիչը։ Մեր...
Читать
Архив


Юлия Гюлоян: «Присвоение и уничтожение культурного и духовного наследия армянского народа и неоосманская политика Турции: вызовы и угрозы»

Одним из явных проявлений политики неоосманизма Турецкой Республики на современном этапе является продолжение политики присвоения и уничтожения культурного, исторического и духовного наследия армянского народа. Политики, которую на протяжении всего времени проводили турецкие правительства – будь то султанская, младотурецкая или кемалисткая. Она приняла особенно ужасающие формы в годы геноцида армянского народа в 1894-1923 годах совершенного турецкими правительствами в Западной Армении,...
Читать
Аналитика


Армен Тер-Саркисян: «Армянский Вопрос и неоосманская политика Турции: вызовы и угрозы»

Проводимая ныне неоосманская политика Турецкой Республики, по сути, есть повторение политики Османской империи и Турецкой Республики 1894-1923 гг., и тем самым является крайне опасной политикой, таящей угрозы и вызовы как для народов, проживающих в самой Турецкой Республике, так и для стран и народов ближневосточного региона. Османская империя известна в истории как всеобщая тюрьма народов. Тем самым,  на протяжении столетий Османская империя воспрепятствовала свободе, возможности...
Читать
Аналитика


Животворящий смех

Без­за­бот­но иг­рая в воск­рес­ный день с вну­ком в бу­маж­ный са­молё­тик, Анд­реас вдруг ни с то­го ни с се­го по­ду­мал о смер­ти. Вне­зап­но ре­за­ну­ла мысль о том, что че­рез не­ко­то­рый пе­риод вре­ме­ни, этак лет че­рез трид­цать, а мо­жет хоть завт­ра, его уже не бу­дет на бе­лом све­те. Анд­реас да­же по­чувст­во­вал...


Арцахский писатель стал финалистом международного конкурса «Открытая Евразия»

Писатель Ашот Бегларян стал финалистом 5-го международного конкурса «Открытая Евразия» в категории «Литературное произведение». Жюри конкурса высоко оценило его философский рассказ «Животворящий смех».  «В 2016-ом году на конкурс «Литературное произведение» было подано 1400 работ представителей 40 стран. Выбор жюри был очень сложный, в связи с этим в финал вышло 55 конкурсантов. 26 ноября будут объявлены победители конкурса на церемонии...
Читать
Арцах / Ежедневник


Թաքնուած հայուն ոդիսականը Չնքուշի հողի ընդերքէն արձագանգող

Ռեճայ Ալթայ ամուսինն էր Հայկական Ցեղասպանութենէն մազապուրծ ազատած Ասիային թոռնուհիին: Քիւրտ մը, որ օրեր առաջ սպաննուեցաւ Տիարպեքիրի ոստիկանատան բանտախուցին մէջ, ուր ան շաբաթներէ ի վեր կը գտնուէր որպէս կասկածեալ օժանդակող Թուրքիոյ մէջ գործադրուած պայթիւններուն: Քիւրտ ըլլալու մեղադրանքով առաջին անգամը չէր որ Ռեճայ կը բանտարկուէր, այլ 1980-ին, տասնամեակ մը ամբողջ ան վատնած էր Տիարպեքիրի տխրահռչակ բանտին մէջ, ուր անասնաբար հեռացուցած էին անոր ատամները եւ ինչպիսի տանջանքներ ապրեցուցած: Բնականաբար...
Читать
Ценности / Традиции


«Հայոց պետականությունը միասնության առանցք» Լրագրողների համահայկական 8-րդ համաժողովի Հայտարարությունը

ՀՀ-ի և ԼՂՀ-ի հիմնադրության 25-ամյակին նվիրված «Հայոց պետականությունը միասնության առանցք» խորագրով լրագրողների համահայկական 8-րդ համաժողովը տեղի ունեցավ ՀՀ սփյուռքի նախարարության նախաձեռնությամբ և լրագրողների համահայկական համաժողովները համակարգող մարմնի աջակցությամբ։...
Читать
Nota bene


«Մանկական երազներիս ուղեկիցն էր ամսագիր ստեղծելու գաղափարը». Աննա Գիվարգիզյան

«Հայերն այսօր»-ի զրուցակիցը Մոսկվայի «Ժամ» ամսագրի հիմնադիր, գլխավոր խմբագիր, մշակութաբանության դոկտոր, Մոսկվայի պետական մանկավարժական համալսարանի դոցենտ Աննա Գիվարգիզյանն է, որը հոկտեմբերի 20-ից 24-ը մասնակցեց ՀՀ սփյուռքի նախարարության կազմակերպած «Հայոց պետականությունը՝ միասնությանառանցք» Լրագրողների համահայկական 8-րդհամաժողովին:...
Читать
Слово редактора


Анна Гиваргизян: «Народу армянскому – любви, единения…»

«Роль армянских периодических изданий в распространении национальных и культурных ценностей в неродной среде» Доклад основателя и главного редактора культурно-познавательного журнала «ЖАМ» Анны Гиваргизян на VIII Всеармянском форуме журналистов, организованном министерством Диаспоры Армении. (Анализ деятельности культурно-познавательного журнала «ЖАМ» за 2008-2016 годы).  «Мы дали обет и верны мы обету, Взыскуя лишь света и веруя в свет. Ованес...
Читать
Слово редактора / Nota bene